Ad Ad

האיחוד האירופי מגביל את ה-AI: החקיקה שתנסה להגן עלינו

האיחוד האירופי אישר חקיקה חדשה בתחום ה-AI, הידועה בשם "AI Act". החקיקה מחלקת מערכות AI לשלוש רמות סיכון: נמוך, גבוה ובלתי מתקבל על הדעת. על מערכות AI ברמת סיכון גבוה או בלתי מתקבל על הדעת יחול פיקוח הדוק יותר. יצרניות מערכות אלו יהיו חייבות לבצע הערכת סיכונים, לשמור על שקיפות ולנקוט באמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן על הפרטיות והזכויות של המשתמשים. החקיקה כוללת גם סעיפים ספציפיים להגנה על זכויותיהם של קבוצות מוחלשות, כגון מיעוטים, ילדים ואנשים עם מוגבלויות.
7 דקות
רובוט AI בבית משפט
חדשות

איחוד האירופי מציב גבולות לבינה מלאכותית

הבינה המלאכותית (AI) היא אחת הטכנולוגיות המהפכניות ביותר של המאה ה-21. היא כבר משולבת בתחומים רבים בחיינו, החל מרפואה ועד לתעופה. עם זאת, ישנם גם סיכונים פוטנציאליים הטמונים ב-AI, כגון פגיעות לפרטיות, אפליה והטיה.

על מנת להתמודד עם הסיכונים הללו, האיחוד האירופי (EU) אישר לאחרונה את החקיקה הראשונה בתחום ה-AI. החקיקה, שנקראת "AI Act", נועדה להבטיח שה-AI תופעל בצורה אחראית ואתית, תוך שמירה על זכויות האדם.

החקיקה החדשה

החקיקה החדשה של האיחוד האירופי מחלקת מערכות AI לשלוש רמות סיכון:

 • סיכון נמוך: מערכות אלו אינן מהוות סיכון משמעותי לפרטיות, אפליה או הטיה.
 • סיכון גבוה: מערכות אלו מהוות סיכון משמעותי לפרטיות, אפליה או הטיה.
 • סיכון בלתי מתקבל על הדעת: מערכות אלו מהוות סיכון בלתי מתקבל על הדעת לפרטיות, אפליה או הטיה.

על מערכות AI ברמת סיכון גבוה או בלתי מתקבל על הדעת יחול פיקוח הדוק יותר. יצרניות מערכות אלו יהיו חייבות לבצע הערכת סיכונים, לשמור על שקיפות ולנקוט באמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן על הפרטיות והזכויות של המשתמשים.

החקיקה החדשה קובעת מספר דרישות ספציפיות למערכות AI ברמת סיכון גבוה או בלתי מתקבל על הדעת. דרישות אלו כוללות:

 • הערכת סיכונים: יצרניות מערכות AI ברמת סיכון גבוה או בלתי מתקבל על הדעת יהיו חייבות לבצע הערכת סיכונים מפורטת כדי לזהות את הסיכונים הפוטנציאליים של המערכות שלהן. הערכת הסיכונים תהיה חייבת להיות מבוצעת על ידי מומחה חיצוני.
 • שקיפות: יצרניות מערכות AI ברמת סיכון גבוה או בלתי מתקבל על הדעת יהיו חייבות לספק למשתמשים מידע מלא על המערכות שלהן, כולל נתונים על אימון, תפקוד והשפעות אפשריות.
 • אמצעי אבטחה: יצרניות מערכות AI ברמת סיכון גבוה או בלתי מתקבל על הדעת יהיו חייבות לנקוט באמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן על הפרטיות והזכויות של המשתמשים. אמצעי אבטחה אלו יכולים לכלול שימוש בהצפנה, בקרת גישה ותהליכי דיווח של תקלות.

אכיפה

החקיקה החדשה של האיחוד האירופי תיאכף על ידי רשות חדשה בשם "הארגון האירופי לבינה מלאכותית" (EAIA). הארגון יהיה אחראי לפקח על יישום החקיקה, לקבל החלטות בנושאים מורכבים ולספק ייעוץ לרשויות הרגולטוריות במדינות האיחוד.

נוסח החוק

החוק החדש של האיחוד האירופי מנוסח באופן הבא:

פרק 1: הגדרות

בחוק זה, למונחים הבאים יהיו המשמעויות המפורטות להלן:

 • "מערכת AI" – מערכת הממוחשבת המשתמש באלגוריתמים של בינה מלאכותית כדי לבצע משימות.
 • "סיכון" – הסיכוי שמערכת AI תפגע בזכויות האדם, כגון הפרטיות, האפליה או ההטיה.
 • "סיכון גבוה" – סיכון שלילי משמעותי שמערכת AI תפגע בזכויות האדם.
 • "סיכון בלתי מתקבל על הדעת" – סיכון שלילי חמור שמערכת AI תפגע בזכויות האדם.

הגדרות אלו מאפשרות לחוק להבחין בין מערכות AI בעלות סיכון נמוך, מערכות AI בעלות סיכון גבוה ומערכות AI בעלות סיכון בלתי מתקבל על הדעת.

הגדרת "מערכת AI" היא רחבה דיו כדי לכלול מגוון רחב של מערכות, החל ממערכות פשוטות, כגון מערכות זיהוי פנים, ועד למערכות מורכבות, כגון מערכות לקבלת החלטות אוטומטיות.

הגדרת "סיכון" היא רחבה גם היא, וניתן להחיל אותה על מגוון רחב של פגיעה בזכויות האדם.

הגדרות אלו חשובות מכיוון שהן מאפשרות לחוק להתמקד במערכות AI בעלות סיכון גבוה או בלתי מתקבל על הדעת, אשר מהוות את הסיכון הגדול ביותר לזכויות האדם.

פרק 2: חלוקה לרמות סיכון

מערכות AI יסווגו לאחת מהרמות הבאות של סיכון:

 • סיכון נמוך: מערכות אלו אינן מהוות סיכון משמעותי לפרטיות, אפליה או הטיה.
 • סיכון גבוה: מערכות אלו מהוות סיכון משמעותי לפרטיות, אפליה או הטיה.
 • סיכון בלתי מתקבל על הדעת: מערכות אלו מהוות סיכון בלתי מתקבל על הדעת לפרטיות, אפליה או הטיה.

פרק 3: דרישות האיחוד האירופי למערכות AI

מערכות AI יהיו חייבות לעמוד בדרישות הבאות:

 • הערכת סיכונים: יצרניות מערכות AI ברמת סיכון גבוה או בלתי מתקבל על הדעת יהיו חייבות לבצע הערכת סיכונים מפורטת כדי לזהות את הסיכונים הפוטנציאליים של המערכות שלהן. הערכת הסיכונים תהיה חייבת להיות מבוצעת על ידי מומחה חיצוני.
 • שקיפות: יצרניות מערכות AI ברמת סיכון גבוה או בלתי מתקבל על הדעת יהיו חייבות לספק למשתמשים מידע מלא על המערכות שלהן, כולל נתונים על אימון, תפקוד והשפעות אפשריות.
 • אמצעי אבטחה: יצרניות מערכות AI ברמת סיכון גבוה או בלתי מתקבל על הדעת יהיו חייבות לנקוט באמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן על הפרטיות והזכויות של המשתמשים. אמצעי אבטחה אלו יכולים לכלול שימוש בהצפנה, בקרת גישה ותהליכי דיווח של תקלות.

פרק 4: אכיפה

 • החקיקה כוללת גם סעיפים ספציפיים שיעזרו להגן על זכויותיהם של קבוצות מוחלשות, כגון מיעוטים, ילדים ואנשים עם מוגבלויות. לדוגמה, החקיקה אוסרת על שימוש במערכות AI לצורך אפליה או הטיה כלפי קבוצות אלו.

 • החקיקה גם דורשת מיצרניות מערכות AI להשתמש בנתונים איכותיים ומגוונים לאימון מערכותיהם. שימוש בנתונים לא איכותיים או לא מגוונים עלול להוביל להטיה במערכות AI, מה שעלול לפגוע בזכויות האדם.

 • החקיקה תיאכף על ידי רשות חדשה בשם "הארגון האירופי לבינה מלאכותית" (EAIA). הארגון יהיה אחראי לפקח על יישום החקיקה, לקבל החלטות בנושאים מורכבים ולספק ייעוץ לרשויות הרגולטוריות במדינות האיחוד.

 

ביקורת:

החקיקה החדשה של האיחוד האירופי היא צעד חשוב בכיוון הנכון, אך היא אינה מושלמת. ישנן כמה דרכים שבהן החקיקה יכולה להיות משופרת, כגון:

 • החקיקה יכולה להיות ספציפית יותר לגבי אילו מערכות AI נחשבות בעלות סיכון גבוה או בלתי מתקבל על הדעת. זה יעזור להבטיח שהחקיקה מיושמת בצורה יעילה.
 • החקיקה יכולה לכלול סנקציות חמורות יותר עבור יצרניות מערכות AI שמפרות את החוק. זה יעזור להרתיע מפני הפרות.

הזמן יגיד האם החקיקה החדשה של האיחוד האירופי תספיק להגן על הציבור מפני הסיכונים הפוטנציאליים של ה-AI. עם זאת, ברור שהחקיקה היא צעד חשוב ומהותי.

תגובות

החקיקה החדשה של האיחוד האירופי זכתה לתגובות מעורבות. ישנם גורמים שרואים בה צעד חשוב להגנה על הציבור מפני הסיכונים הפוטנציאליים של ה-AI. אחרים טוענים שהחקיקה היא מגבילה מדי ועשויה לפגוע בפיתוח של טכנולוגיות AI חדשניות.

לדוגמה, ארגון המחוקקים האירופיים לזכויות אדם (EDIL) הצהיר כי החקיקה היא צעד חשוב להגנה על הזכויות של האזרחים. עם זאת, הארגון גם הביע חשש שהחקיקה עלולה להפוך את פיתוח הטכנולוגיות AI ליקרות יותר ומסובכות יותר.

מנגד, ארגון העסקים האירופיים (BusinessEurope) הצהיר כי החקיקה היא מגבילה מדי ועשויה להוביל לירידה בהשקעות בתחום ה-AI. הארגון גם הביע חשש שהחקיקה עלולה לפגוע בתחרותיות של האיחוד האירופי בעולם.

סיכום:

הזמן יגיד האם החקיקה החדשה של האיחוד האירופי תספיק כדי להגן על הציבור מפני הסיכונים הפוטנציאליים של ה-AI. עם זאת, ברור שהחקיקה היא צעד חשוב בכיוון הנכון. היא מראה שהאיחוד האירופי מבין את הסיכונים הפוטנציאליים של ה-AI ומוכן לנקוט בצעדים כדי להתמודד איתם.

עוד במגזין
Ad Ad

כלים מובילים

כלי ה-AI המתקדם והפופולרי ביותר בעולם: הסקירה חושפת את היכולות הרחבות והשימושים ...
APIתמיכה בעברית
כתיבהמנוע חיפוש
קלוד הוא כלי בינה מלאכותית מתקדם לעיבוד והבנת טקסט עם תמיכה מעולה בעברית.
תמיכה בעברית
כתיבה
הוא משתלב בצורה חלקה עם Microsoft 365, ומציע מגוון תכונות לשיפור זרימת העבודה ול...
תמיכה בעברית
פרודוקטיביות ויעילותתמלול
יצירת שמות ,לוגו, ושמות דומיינים ממונפים באמצעות AI.
יזמותלוגו
PromeAI היא פלטפורמת עיצוב מונעת בינה מלאכותית המאפשרת למעצבים ליצור ויזואליות מ...
אפליקצית מובייל
יצירת אמנותיצירת תלת מימד
DALL-E 3 של OpenAI ממיר טקסט לתמונות מדויקות לעיצוב וייצור תוכן.
תמיכה בעברית
יצירת תמונותלוגו
כלי ה-AI המתקדם והפופולרי ביותר בעולם: הסקירה חושפת את היכולות הרחבות והשימושים ...
APIתמיכה בעברית
כתיבהמנוע חיפוש
קלוד הוא כלי בינה מלאכותית מתקדם לעיבוד והבנת טקסט עם תמיכה מעולה בעברית.
תמיכה בעברית
כתיבה
הוא משתלב בצורה חלקה עם Microsoft 365, ומציע מגוון תכונות לשיפור זרימת העבודה ול...
תמיכה בעברית
פרודוקטיביות ויעילותתמלול
יצירת שמות ,לוגו, ושמות דומיינים ממונפים באמצעות AI.
יזמותלוגו
PromeAI היא פלטפורמת עיצוב מונעת בינה מלאכותית המאפשרת למעצבים ליצור ויזואליות מ...
אפליקצית מובייל
יצירת אמנותיצירת תלת מימד
DALL-E 3 של OpenAI ממיר טקסט לתמונות מדויקות לעיצוב וייצור תוכן.
תמיכה בעברית
יצירת תמונותלוגו
דילוג לתוכן